GRİ SU ARITMA SİSTEMLERİ GRAY WATER TREATMENT SYSTEMS
GRİ SU ARITMA SİSTEMLERİ GRAY WATER TREATMENT SYSTEMS
MBR Modülleri evsel ve endüstriyel atıksuların biyolojik arıtımı için geliştirilmiş membran biyoreaktör (MBR) modülleridir. MBR Modules are membrane bioreactor (MBR) modules developed for the biological treatment of domestic and industrial wastewater.
GRİ SU ARITMA SİSTEMLERİ GRAY WATER TREATMENT SYSTEMS MBR Uygulama Alanları MBR Application Fields Atıksuların biyolojik arıtımında kullanılan konvansiyonel aktif çamur sistemlerinde, arıtılmış suyun çamurdan ayrılması çöktürme tankı ile sağlanmaktadır. MBR sistemlerinde ise arıtılmış suyun ayrımı fiziksel bir bariyer olan membranlar ile havalandırma havuzu içerisinde yapılmaktadır. Böylece, havalandırma havuzu içerisinde çamur konsantrasyonu ve çamur yaşı yüksek tutulabilmekte, çöktürme tankında görülen işletme problemleri ile karşılaşılmamakta ve havalandırma havuzu hacmi daha küçük olmaktadır. Membranlar ile arıtılan su yüksek kalitede olup, farklı maksatlarla suyun geri kazanımı mümkün olabilmektedir. MBR modülleri, konvansiyonel aktif çamur sistemlerinin kapasite artırımı ve geliştirilmesi için de uygun modüler sistemlerdir. In conventional activated sludge systems used in the biological treatment of wastewater, the separation of treated water from sludge is provided by a settling tank. In MBR systems, on the other hand, the separation of purified water is made in the aeration pool with membranes, which are a physical barrier. Thus, the sludge concentration and sludge age can be kept high in the aeration tank, the operational problems seen in the settling tank are not encountered and the volume of the aeration tank is smaller. The water treated with membranes is of high quality and it is possible to recover water for different purposes. MBR modules are also suitable modular systems for capacity increase and development of conventional activated sludge systems.
  • MBR Sistemleri ile Konvensiyonel Aktif Çamur Sistemlerine göre daha yüksek kalitede ürün suyu elde edilebilmektedir. Bu su farklı maksatlar için geri kazanıma uygundur.
  • Yüksek MLSS konsantrasyonlarında çalışılabilmesi, havalandırma tankının küçük hacimli olmasına imkan sağlamaktadır.
  • Çamur oluşumu az olup çökeltim tankına ihtiyaç duyulmamaktadır.
  • Atıksuyun geri kazanılabilmesi sayesinde doğal kaynakların sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.
  • MBR Sistemleri, Aktif Çamur Sistemlerine göre daha az alana ihtiyaç duymaktadır.
  • Altıgen tasarımı ile yüksek paketleme oranı
  • Geri yıkamaya elverişli membran ve modül tasarımı
  • Kimyasal dayanımı ve giderme verimi yüksek PVDF membranı
  • Farklı noktalardan etkili hava sıyırması ile düşük kirlenme eğilimi
Dökümanlar