ATIKSU ARITMA WASTE WATER TREATMENT
Atıksu Arıtma Nedir ? What is Waste Water Treatment ?
  • Sanayileşmenin ve kalkınmanın paralelinde getirdiği çevre kirliliği ile ilgili sorunların başında doğal çevre kalitesini direkt olarak etkileyen endüstriyel atıksu deşarjları gelmektedir. Industrial wastewater discharges, which directly affect the quality of the natural environment, are at the forefront of the problems related to environmental pollution brought by industrialization and development.
  • Endüstriyel tesislerin üretim konularındaki farklılıklarından kaynaklanan nedenlerle atıksu karakterleri ve arıtabilirlik özelliklerinde değişiklik göstermektedir. Due to the differences in production subjects of industrial plants, wastewater characteristics and treatability properties vary.
  • Atıksu ile ilgili sorunu olan her endüstriyle çalışan Mefa Arıtma, kuruluşlara deşarj kriterlerini sağlamada yardımcı olmakta, endüstriyel özel dizaynları da projelendirmektedir. Working with every industry that has a problem with wastewater, Mefa Arıtma helps organizations to meet discharge criteria and designs industrial special designs.
  • Endüstriyel atıksu arıtma tesislerinden alıcı ortama deşarj edilecek çıkış suları, sektöre bağlı olarak arıtma tesislerinin sonuna ilave edilecek ek filtrasyon, ultrafiltrasyon ve reverse ozmosiz grupları ile yapılacak arıtım neticesinde üretim prosesinde tekrar kullanılabilecektir. The effluent to be discharged from the industrial wastewater treatment plants to the receiving environment can be reused in the production process as a result of treatment with additional filtration, ultrafiltration and reverse osmosis groups to be added to the end of the treatment plants depending on the sector.